lördag 14 juni 2014

Bedårande förvåning


Förvåningen är smått bedårande.
De kristna förvånas väldeliga över hur Uppdrag granskning kan göra såna övertramp och kränka själavården (SVT 28/5 2014). Lika stor är förvåningen över hur biskoparna kan underlåta att försvara de utsatta prästerna.

Uppdrag granskning gör bara sitt jobb. 

SVT är den statliga tv-kanalen som sprider propaganda åt "folket". Allt sedan reformationen har den världsliga makten i Sverige kontrollerat den andliga makten. Först kungen, sedan regering och riksdag. Alla vet att det är fel. Ingen annan stans i världen kontrolleras kyrkor och samfund av staten. Efter det sk skiljandet från staten står Svenska kyrkan ännu mer under statlig regim, via de politiska partier som besätter det sk Kyrkomötet.
Syftet med denna kontroll av Kyrkan är att hålla Kyrkan i schack. Kyrkan ska inte fungera som en profetisk röst som framhåller absoluta värden. De enskilda präster som misstänks bevara traditionella kristna värderingar utsätts nu för "mobbing de luxe" på nationell TV.
Tanken är ju att Svenska kyrkan ska ge sitt bifall till de värderingar som blåser upp ur folkopinionen. Svenska kyrkan skall också vara ett instrument för spridning av lämpliga värderingar som folket bör ta till sig. Alltså:

Biskoparna göra bara sitt jobb. 
De är utsedda av den partipolitiskt ockuperade Svenska kyrkan. Biskoparna är själva medlemmar i de sekulära politiska partier som styr kyrkan.

Både Uppdrag granskning och biskoparna (med hela statsapparaten i ryggen) ger s.a.s. ett skenbart intresse för sanningen. SVT skenar iväg i ett slags förvridet rättspatos, medan biskoparna agerar med Pontius Pilatus som förebild. Pilatus såg ingen skuld hos Jesus men ville göra sig populär hos folket.

Men, för all del. Att inte förvånas vore ju att acceptera läget. Fortsätt förvånas, men var inte så naiva!
Förhoppningsvis trillar poletten ner nu. Så här ser det ut: Svenska kyrkan är ockuperad av staten.

Ni kristna, gör ert jobb!
Kristna utgör en minoritet i Sverige. En minoritet som för all del är ganska stor. Det som kallas "Sveriges folk" (folkkyrkotanken) utgörs numera av väldigt många olika grupper, kulturer, nationaliteter, religioner. De kristna bör kräva sina rättigheter som medborgare i rättsstaten Sverige.
Börja ta bladet från munnen. Hävda din rätt, du kristne!
Allt sådan kan mycket väl ske stilla, sakligt och kärleksfullt. Vi befinner oss i en situation där förvisso statlig media propagerar mot kristendom, men samtidigt finns många nya kanaler via internet, sociala medier och bloggar.

För Kyrkans frihet!
/Liten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar